Uchwała Nr VI/63/2010 z dnia 17 marca 2011 r.
W załączeniu treść opinii.

Załączniki
Opininia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Skołyszyn, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań