INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nowa strona 1

URZĽD GMINY W SKOŁYSZYNIE

38-242 Skołyszyn 12           

Skołyszyn, dn. 2011-06-14

 

GPIR.7014.11.2011

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Przedmiot zamówienia:

„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i rozbudowy Domu Kultury Wiejskiej w miejscowości Kunowa”

 

 

Liczba złożonych ofert: 4

Liczba ofert odrzuconych: 0

 

Wykaz złożonych ofert i ich ocena według przyjętych kryteriów (cena – 70%, funkcjonalność, atrakcyjność koncepcji) – 30%:

 

Oferta Nr 1:

Arch-Geo Sp. z o.o. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Sandomierska 26A

Wartość złożonej oferty: 47 000,00 zł brutto.

Otrzymana punktacja: cena: 70 pkt; koncepcja: 20 pkt. Razem: 90 pkt.

 

Oferta Nr 2

Tectum Grzegorz Bajorek 38-300 Gorlice, ul. Biecka 1

Wartość złożonej oferty: 66 420,00 zł brutto.

Otrzymana punktacja: cena: 49,53 pkt; koncepcja: 15 pkt. Razem: 64,53 pkt.

 

Oferta Nr 3:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Szymon Filipowski „FILIPOWSKI” 30-124 Kraków, ul. Żelechowskiego 4/34

Wartość złożonej oferty: 61 500,00 zł brutto.

Otrzymana punktacja: cena: 53,50 pkt; koncepcja: 10 pkt. Razem: 63,50 pkt.

 

Oferta Nr 4

Biuro Projektów i Usług Inżynierskich Budownictwa Ogólnego Andrzej Węgrzynowicz 38-200 Jasło, ul. Stawna 9A

Wartość złożonej oferty: 52 250,00 zł brutto.

Otrzymana punktacja: cena: 62,96 pkt; koncepcja: 30 pkt. Razem: 92,96 pkt.

 

Wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez Biuro Projektów i Usług Inżynierskich Budownictwa Ogólnego Andrzej Węgrzynowicz 38-200 Jasło, ul. Stawna 9A,z ceną oferty: 52 250,00 zł brutto.

Uzasadnienie:

Oferta uzyskała największą liczbę punktów. Koncepcja przedłożona przez projektanta jest funkcjonalna i atrakcyjna, w pełni spełnia oczekiwania i potrzeby sołectwa dotyczące projektowanego budynku.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z póŸn.zm.) 

   Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn