Ogłoszenie o zamówieniu
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skołyszyn: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach
Numer ogłoszenia: 182072 - 2011; data zamieszczenia: 04.07.2011

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy w Skołyszynie , 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji 2011) lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Święcanach. Zamówienie obejmuje zabudowę pożarniczą pojazdu. Pojazd musi spełniać m.inn. następujące wymogi: 1) Wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym
z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem MSWIA z dnia
20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002). Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji, z którego wyciąg musi zostać dostarczony wraz z pojazdem. Pojazd musi spełniać wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego do 3,5 t.
2) Wymagania techniczno-użytkowe określone w pkt 4.1, 4.2 i 4.3 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002). Podwozie musi posiadać świadectwo homologacji. 3) Rok produkcji: 2011 (fabrycznie nowy). 4) Dopuszczalna masa całkowita: nie większa niż 3 500 kg. 5) Nadwozie: - furgon towarowo - osobowy z zabudową kontenerową, - oddzielenie przedziału osobowego od przedziału ładunkowego, - kolor pojazdu: czerwony, - przeszklenie samochodu w części osobowej; - przystosowany do przewozu minimum 5 osób, - zawieszenie tylnej osi wzmocnione poduszką powietrzną, - drzwi przedziału osobowego umieszczone po obu stronach pojazdu, - siedzenia skierowane do kierunku jazdy, pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - przednie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, - poszycie wewnętrzne sufitu w części osobowej wykonane z wykładziny materiałowej, - instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki, z wyjątkiem wymagających stałego zasilania, - pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze Ÿródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego Ÿródła w kabinie kierowcy, - ogrzewanie w części osobowej; - klimatyzacja manualna w części osobowej. 6) Silnik: - z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem o pojemności minimalnej 2100 cm3, spełniający normy emisji spalin Euro 4; - moc silnika: nie mniejsza niż 120 KM; - maksymalny moment obrotowy: nie mniejszy niż 310 Nm. 7) Skrzynia biegów: - manualna, zsynchronizowana, 5 lub 6-biegowa + bieg wsteczny (pojazd wyposażony
w sygnalizację świetlną i dŸwiękową włączonego biegu wstecznego), - układ przeniesienia napędu na przednią lub tylną oś. 8) Hamulce: - układ hamulcowy musi być wyposażony
w system ABS (system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania) i ESP (system stabilizacji toru jazdy), hamulce tarczowe na wszystkich kołach. 9) Układ kierowniczy: - ze wspomaganiem, - kierownica regulowana na wysokość, 10) Wyposażenie fabryczne:
- radioodtwarzacz CD + 2 głośniki; - centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi; - poduszka powietrzna kierowcy; - elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy,
- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne, - pełnowymiarowe koło zapasowe; - trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica. 11) Zabudowa pożarnicza: - belka świetlna
z napisem STRAŻ, - urządzenie sygnalizacyjne świetlne i dŸwiękowe pojazdu uprzywilejowanego z możliwością podawania komunikatów słownych, - lampa błyskowa stroboskopowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu, - lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego, - fala świetlna z tyłu pojazdu, - szperacz pogorzeliskowy, - pojazd oznakowany w taśmy odblaskowe z boku oraz z tyłu pojazdu, - oznakowanie pojazdu numerami operacyjnymi z tyłu, po bokach, - oświetlenie przedziału osobowego włączane z kabiny kierowcy
i niezależnie z przedziału osobowego, - oświetlenie przedziału ładunkowego włączane
z kabiny kierowcy i niezależnie od przedziału osobowego, - oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża, uruchamiane w kabinie kierowcy, - hak holowniczy typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg PN-76S-47291, - gniazdo elektryczne do przyczepy
- znormalizowane gniazdo 12V, 7-biegunowe, wg PN-83/S-76055, - w kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, dostęp międzykanałowy 12,5 kHz, dostosowany do użytkowanej sieci MSWiA, min. 220 kanałów, - w przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący radiostacją samochodową, umożliwiający prowadzenie korespondencji
z przedziału układu wodno-pianowego, - wciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową, hakiem o uciągu min. 3500 kg, zamontowana z przodu pojazdu, zdalne sterowanie, - podłoga przedziału załogi i ładunkowego antypoślizgowa, - wysokociśnieniowy agregat wodno
- pianowy o minimalnych parametrach: zbiornik wody o pojemności 250 l z układem napełniania, przelewowym i odwadniającym zbiornik, zbiornik na środek pianotwórczy, motopompa wysokiego ciśnienia (40 bar) o wydajności 65 l/min - silnik czterosuwowy
z rozrusznikiem ręcznym, linia szybkiego natarcia z wężem 40 mb ze zwijadłem ręcznym, prądownica pistoletowa z regulacją strumienia wody od mgłowego do zwartego, dozownik środka pianotwórczego, - maszt oświetleniowy 2 x 1000W - sterowany pilotem, teleskopowy, pneumatyczny, zasilany sprężarką z układu elektrycznego pojazdu, wyposażony w reflektory halogenowe zasilane z agregatu prądotwórczego, wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektorów nie mniej niż 1,5 m, stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 (wg PN-92-E-08106), - długość zabudowy pożarniczej wewnętrznej nie mniejsza niż 2650 mm, - konstrukcja zabudowy szkieletowa z kształtowników ze stali nierdzewnej równa wysokości pojazdu, posiadająca: skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo
i pyłoszczelnymi z systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, pasujący do wszystkich zamków, układ 2+2+1,
- szerokość rolet bocznych (2 rolety na stronę min. 1100 mm każda). - roleta w ścianie tylnej o szerokości min. 880 mm, - uchwyty, klamki, rączki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad i tac powinny dostosowane do obsługi w rękawicach, - wszystkie żaluzje zabudowy zamykane jednym kluczem, - półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze, - konstrukcja zabudowy musi posiadać uchwyty i miejsce na następujący sprzęt: pilarkę spalinową do stali i betonu, pilarkę spalinową do drewna, motopompę PO-5 lub pompę szlamową, pompę pływającą, węże tłoczne W75 (3 szt.), W52 (4 szt.), deskę ortopedyczną wraz z zestawem OSPR-1, kanistry, pozostały sprzęt: łopaty, widły, kilofy, siekiery); sprzęt musi być zabezpieczony przed przemieszczaniem podczas jazdy, - konstrukcja zabudowy musi posiadać uchwyty i miejsce na agregat prądotwórczy, wraz z doprowadzoną instalacją elektryczną do zasilania masztu oświetleniowego, - szuflada wysuwana, szuflady, podesty i tacy muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej oraz otwartej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem, szuflady i tace wystające powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze (folie odblaskowe); - poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium, lakierowana obustronnie, - dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem antypoślizgowym, posiadający: zamontowaną skrzynię aluminiową zamykaną o wymiarach: min. dł. 2000x szer. 450x wys. 200 mm, mocowania na drabinę, mocowania na węże ssawne, na dachu ma być zapewnione miejsce na drabinę nasadkową trzyelementową i trzy węże ssawne, które nie mogą wystawać poza obręb podestu roboczego, - konstrukcja dachu musi wytrzymać obciążenie: dwóch strażaków, przewożonego sprzętu,drabin, skrzyni na sprzęt, węży ssawnych, itp. - konstrukcja przedziału dla załogi powinna zapewniać ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego. 12) Warunki i okres gwarancji: - gwarancja na samochód z wyposażeniem - min. 24 m-ce bez limitu kilometrów; - gwarancja na specjalistyczny sprzęt pożarniczy zgodnie z warunkami producenta dla danego sprzętu, - serwis pogwarancyjny przez Autoryzowane Stacje Obsługi na terenie Polski i dostawa części zamiennych - min. 120 m-cy (10 lat)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ˇ         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ

ˇ         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ. 2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwie dostawy związane z zabudową samochodów ratowniczo - gaśniczych, o wartości co najmniej 120 000,00 PLN każda - Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 5 do SIWZ.

ˇ         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ

ˇ         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ

ˇ         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

ˇ         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

ˇ         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ˇ         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĽCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĽ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

ˇ         inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowany pojazd i sprzęt ratowniczy odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ - należy przedłożyć: 1) Ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002). w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002). 2) Kompletne świadectwo homologacji z parametrami proponowanego podwozia pojazdu. 3) Rysunki (zdjęcia) poglądowe oferowanego pojazdu, w kolorze z wymiarami pojazdu (boki, przód, tył oraz dach) wraz z opisami urządzeń, wyposażenia fabrycznego (pokazujące jego wymiary i plan rozmieszczenia sprzętu). 4) Wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi na terenie Polski zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy są przedstawiony jest w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących: 1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: a) wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających realizację zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 5) Zmiany wymienione w ppkt 4 wymagają sporządzenia protokołów konieczności, pisemnej akceptacji Zamawiającego. 6) Zmiany terminu podpisania umowy ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania (ocena ofert, uzupełnianie dokumentów przez Wykonawców, procedura odwoławcza). 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skolyszyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 15:30 - za odpłatnością 10 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2011 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy
w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
SIWZ - Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Święcany.pdf
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
Zał.Nr 1a do SIWZ - szczegółowy opis dostawy.doc
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
Zał.Nr 3 do SIWZ - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
Zał.Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
Zał.Nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw.doc
Zał.Nr 6 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Zał.Nr 7 do SIWZ - oświadczenie dla osób fizycznych z zakresu art. 24 ust. 1 pkt 2.doc