Ogłoszenie o wyborze oferty
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2011-11-04

 

 

znak sprawy: GPIR.271.18.2011

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w sezonie zimowym 2011/2012” - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  8

Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0

Wykaz złożonych ofert i ocena wg kryteriów:

 

Część I - Rejon I – Siepietnica, Święcany

Wybrano ofertę  Nr 5 – CAT-BUD Usługi Budowlane Jarosław Zabawa Siepietnica 122 38-340 Biecz – wartość oferty: 57 164,00 zł (jedyna złożona oferta na część I).

Cena:    57 164,00 / 57 164,00 = 1 x 100 x 100% - 100 pkt.

 

Część II - Rejon II – Skołyszyn, Lisów

Wybrano ofertę Nr 2 – Spółdzielnia Usług Wielobranżowych w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn - wartość oferty: 62 795,82 zł (jedyna złożona oferta na część II)

Cena:    62 795,82 / 62 795,82 = 1 x 100 x 100% - 100 pkt.

 

Część III - Rejon III – Kunowa, Pusta Wola, Przysieki „Zawodzie”, Harklowa, Sławęcin

Wybrano ofertę Nr 3 – Usługi koparko-spycharką, handel i przewóz materiałów budowlanych Antas Marek Siedliska Sł. 55 - wartość oferty: 62 035,97 zł

Cena:    62 035,97 / 62 035,97 = 1 x 100 x 100% - 100 pkt.

Pozostałe oferty uzyskały następującą ilość pkt:

Oferta Nr 4 – Spółdzielnia Usług Wodno – Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu ROLWOD 38-242 Skołyszyn 11 – wartość oferty: 74 433,06 zł

Cena:    62 035,97 / 74 433,06 = 0,8334 x 100 x 100% - 83,34 pkt.

Oferta Nr 8 – Usługi Leśne – Papciak Adam Lipnica Górna 85 38-200 Jasło – wartość oferty: 77 918,22 zł

Cena:    62 035,97 / 77 918,22 = 0,7962 x 100 x 100% - 79,62 pkt.

 

Część IV - Rejon IV – Święcany

Wybrano ofertę Nr 7 - Kółko Rolnicze w Święcanach Święcany 576  38-242 Skołyszyn - wartość oferty: 67 213,80 zł. (jedyna złożona oferta na część IV)

Cena:    67 213,80 / 67 213,80 = 1 x 100 x 100% - 100 pkt.

 

Część V - Rejon V – Jabłonica, Lipnica Górna

Wybrano ofertę Nr 6 - Data Arkadiusz Jabłonica 25 38-200 Jasło - wartość oferty: 41 821,92 zł.

Cena:    41 821,92 / 41 821,92 = 1 x 100 x 100% - 100 pkt.

Pozostałe oferty uzyskały następującą ilość pkt:

Oferta Nr 8 – Usługi Leśne – Papciak Adam Lipnica Górna 85 38-200 Jasło – wartość oferty: 42 319,80  zł (po poprawieniu omyłki rachunkowej)

Cena:    41 821,92 / 42 319,80 = 0,9882 x 100 x 100% - 98,82 pkt.

 

Część VI - Rejon VI – Siedliska Sł., Przysieki

Wybrano ofertę Nr 3 – Usługi koparko-spycharką, handel i przewóz materiałów budowlanych Antas Marek Siedliska Sł. 55 - wartość oferty: 35 349,48 zł

Cena:    35 349,48 / 35 349,48 = 1 x 100 x 100% - 100 pkt.

Pozostałe oferty uzyskały następującą ilość pkt:

Oferta Nr 1 – Firma Usługowo – Handlowa Krzysztof Jarek 38-207 Przysieki 310 - wartość oferty: 42 319,80 zł

Cena:    35 349,48 / 42 319,80 = 0,8353 x 100 x 100% - 83,53 pkt.

 

Część VII - Rejon VII – Bączal Dolny, Bączal Górny

Wybrano ofertę Nr 8 – Usługi Leśne – Papciak Adam Lipnica Górna 85 38-200 Jasło – wartość oferty: 51 032,70  zł (po poprawieniu omyłki rachunkowej) - (jedyna złożona oferta na część VII)

Cena:    51 032,70 / 51 032,70 = 1 x 100 x 100% - 100 pkt.

 

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 91 oraz 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn.zm.).

 

                            Zenon Szura

 Wójt Gminy Skołyszyn