Opinia RIO
Opinia w załączeniu w formie pliku pdf

Załączniki
Opinia RIO w spr prawdiłowości planowanej kwoty długu