INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nowa strona 6

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

 

                        Skołyszyn, dn. 2012-05-04

 

GPIR.i.7225.18.2012

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

Dotyczy usługi pn.: „Wykonanie cząstkowego remontu dróg gminnych na terenie Gminy Skołyszyn o nawierzchni bitumicznej, emulsją asfaltową i grysami naturalnymi (bazaltem)”

 

W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta Nr 1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp.  z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30. Cena oferty: 9 717,00 zł brutto / 1 t emulsji.

 

Oferta Nr 2

SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie Rudna Mała 47 36-060 Głogów Małopolski. Cena oferty:  4 895,40 zł brutto / 1 t emulsji.

 

Oferta Nr 3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel Zabłotce 51 38-500 Sanok. Cena oferty:  5 535,00 zł brutto / 1 t emulsji.

 

Wybrano ofertę złożoną przez: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie Rudna Mała 47 36-060 Głogów Małopolski, z ceną :  4 895,40 zł brutto / 1 t emulsji.

 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn