INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Nowa strona 7

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

 

 

                        Skołyszyn, dn. 2012-05-04

 

GPIR.i.7225.19.2012

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

           

Dotyczy zadania pn.: „Sprzedaż wraz z dostawą mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno przeznaczonej do cząstkowego remontu nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Skołyszyn”

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie nie złożono żadnych ofert.

 

Postępowanie zostało unieważnione.

 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn