Opinia
W załączeniu plik *.pdf

Załączniki
Opinia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2013 - 2018