Ropa - Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich 2013-01-10


W załączeniu treść obwieszczenia w formacie pdf.

Załączniki
Obwieszczenie z 10-01-2013 r. w sprawie budowy obwałowania
obwieszczenie z 22-03-2013
obwieszczenie z 24-04-2013
obwieszczenie z 16-05-2013
Informacja o wydaniu decyzji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 27.08.2015 r.