Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 4
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2013-03-06

znak sprawy: GPIR.271.1.2013

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przysieki – etap II”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  10

Liczba ofert odrzuconych: 3

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

1)    Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy „HAŻBUD” Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83 a. Cena oferty brutto: 2 289 312,90 zł.  Okres gwarancji: 60 m-cy. Punktacja:  Cena – 73,77 pkt, Okres gwarancji - 7,14 pkt. Ogółem – 80,91 pkt.

2)    HYDROTECH Piotr Sereda 37-200 Przeworsk, ul. Dynowska 20a.  Cena oferty brutto: 2 443 158,33 zł.  Okres gwarancji: 36 m-cy. Punktacja:  Cena – 69,13 pkt, Okres gwarancji – 4,29 pkt. Ogółem – 73,42 pkt.

3)    Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o. 37-100 Łańcut, ul. Polna 3a. Cena oferty brutto: 2 693 700,00 zł.  Okres gwarancji: 60 m-cy. Punktacja:  Cena – 62,70 pkt, Okres gwarancji – 7,14 pkt. Ogółem – 69,84 pkt.

4)    Euro Cargo Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. Spółdzielcza 1.

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 5.

5)    Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane MAL-BUD G.G. Malinowscy Sp.J. 38-400 Krosno, ul. Mięsowicza 8. Cena oferty brutto: 2 488 371,94 zł.  Okres gwarancji: 84 m-ce. Punktacja:  Cena – 62,70 pkt, Okres gwarancji – 7,14 pkt. Ogółem – 69,84 pkt.

6)    Przedsiębiorstwo Robót Wodno – Kanalizacyjnych ROKAN Rość Stanisław 35-311 Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 6. Cena oferty brutto: 1 876 675,38 zł.  Okres gwarancji: 84 m-ce.  Punktacja:  Cena – 89,9961 pkt, Okres gwarancji – 10 pkt. Ogółem – 99,9961 pkt.

7)    Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ‘MULTIKOP” Jerzy Soczek Strzeszyn 487 38-340 Biecz. Cena oferty brutto: 2 363 070,27 zł.  Okres gwarancji: 36 m-cy.

Oferta odrzucona  na  podstawie  art. 89  ust. 1 pkt 5.

8)      Konsorcjum:

1)    Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „SĘKOWSKI” Sp.  z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Zgody 89.

2)    Gminna Spółdzielnia Komunalna Sp.  z o.o. 33-140 Lisia Góra, ul. Rolnicza 39.

3)    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR” Sp. z o.o. Kopaliny 50 32-720 Nowy Wiśnicz.

       Cena oferty brutto: 2 536 828,38 zł (po poprawieniu omyłki).  Okres gwarancji: 60
        m-cy.
Punktacja:  Cena – 66,58 pkt, Okres gwarancji – 7,14 pkt. Ogółem – 73,72 pkt.

9)    Spółdzielnia Usług Wodno – Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” 38-242 Skołyszyn 11. Cena oferty brutto: 1 876 593,71 zł.  Okres gwarancji: 180 m-cy.  Punktacja:  Cena – 90 pkt, Okres gwarancji – 10 pkt. Ogółem – 100 pkt.

10)          Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 30. Cena oferty brutto: 1 347 523,34 zł.  Okres gwarancji: 84 m-ce.

Oferta odrzucona  na  podstawie  art. 89  ust. 1 pkt 4 i 5.

        

Wybrano ofertę Nr 9 złożoną przez: Spółdzielnię Usług Wodno – Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” 38-242 Skołyszyn 11

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa
z wyłonionym Wykonawcą może zostać zawarta w dniu: 12 marzec 2013 r.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn.zm.).

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn