Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 4

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

 

                        Skołyszyn, dn. 2013-03-11

 

GPIR.271.1.1.2013

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

Dotyczy usługi pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. : Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przysieki – etap II”

 

W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta Nr 1

JDC Joanna Dybiec, ul. Faraona 3/5 05-800 Pruszków & PPUH „Basta” Mirosław Basta Suków 45 26-650 Przytyk  - Cena oferty – 52 890,00 zł brutto.

 

Oferta Nr 2

Inżynieria Sanitarna Projektowanie i Nadzór Paweł Zawada 38-200 Jasło Niegłowice 233-   Cena oferty – 49 200,00 zł brutto.

 

Oferta Nr 3

„ARKADIS” s.c. 38-120 Czudec, Przedmieście Czudeckie 439 Cena oferty – 62 400,00 zł brutto.

 

Oferta Nr 4

Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych inż. Andrzej Walczyk 38-200 Jasło, ul. W.Pola 14 -   Cena oferty – 49 800,00 zł brutto.

 

Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez: Inżynieria Sanitarna Projektowanie i Nadzór Paweł Zawada 38-200 Jasło Niegłowice 233 z ceną  49 200,00 zł brutto.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn