Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 4
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2013-03-29

znak sprawy: GPIR.271.2.2013

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Rozbudowa i przebudowa budynku SP ZOZ
w Skołyszynie o część rehabilitacyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  8   Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

1)    ECORESBUD Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Piłsudskiego 23. Cena oferty brutto: 610 782,69 zł.  Okres gwarancji: 60 m-cy. Punktacja: Cena – 69,51 pkt, Okres gwarancji – 8,33 pkt, Łącznie – 77,84 pkt.

2)    J.P.BUD J.Leszczak, P.Podsiadło 38-123 Wysoka Strzyżowska 125.  Cena oferty brutto: 542 922,20 zł.  Okres gwarancji: 24 m-ce. Punktacja: Cena – 78,20 pkt, Okres gwarancji – 3,33 pkt, Łącznie – 81,53 pkt.

3)    GOR-BUD s.c. 38-300 Gorlice, ul. Kochanowskiego 120. Cena oferty brutto: 520 157,00 zł.  Okres gwarancji: 24 m-ce. Punktacja: Cena – 81,62 pkt, Okres gwarancji – 3,33 pkt, Łącznie – 84,95 pkt.

4)    NIGRA Agata Węgrzyn – Borek Ustrobna 313 38 406 Odrzykoń. Cena oferty brutto: 526 756,65 zł.  Okres gwarancji: 48 m-cy. Punktacja: Cena – 80,60 pkt, Okres gwarancji – 6,67 pkt, Łącznie – 87,27 pkt.

5)    Firma Handlowa ELA H.M.B. Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Towarowa 27. Cena oferty brutto: 477 227,00 zł.  Okres gwarancji: 72 m-ce. Punktacja: Cena – 88,96 pkt, Okres gwarancji – 10 pkt, Łącznie – 98,96 pkt.

6)    Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne INSBUD Jerzy Piątek, Jan Szura 38-200 Jasło, ul. Sienkiewicza 5. Cena oferty brutto: 512 593,82 zł.  Okres gwarancji: 60 m-cy. Punktacja: Cena – 82,82 pkt, Okres gwarancji – 8,33 pkt, Łącznie – 91,15 pkt.

7)    Zakład Usługowo – Handlowy BUD-MAL Andrzej Wanat 38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4/406. Cena oferty brutto: 612 905,07 zł.  Okres gwarancji: 72 m-ce. Punktacja: Cena – 69,27 pkt, Okres gwarancji – 10,00 pkt, Łącznie – 79,27 pkt.

8)    Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Bednarska 6. Cena oferty brutto: 471 713,18 zł.  Okres gwarancji: 60 m-cy. Punktacja: Cena – 90,00 pkt, Okres gwarancji – 8,33 pkt, Łącznie – 98,33 pkt.

 

Wybrano ofertę Nr 5 złożoną przez: Firmę Handlową ELA H.M.B. Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Towarowa 27, z ceną: 477 227,00 zł brutto.

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa 
w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn.zm.).

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn