-Przebudowa sieci gazowej z niskiego napięcia na średnie w m. Skołyszyn, Sławęcin i Siedliska Sławęcińskie
Załączniki
Zawiadomienie z dnia 27.03.2013 r.
Decyzja o lokalizacji celu publicznego
Decyzja o zmianie decyzji z dnia 6.11.2013 r.