Zarządzenia Wójta Gminy - 2013 rok - od nr 75 do 110
< Nowa strona 2
Nr z dnia w sprawie zapisz
76/2013 28.06.2013

ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

77/2013 28.06.2013

sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Siepietnica

77a/2013 28.06.2013

wydzierżawienia i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego oraz oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

78/2013 26.06.2013

zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Skołyszyn na 2013 r.

79/2013 28.06.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

80/2013 01.07.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

81/2013 05.07.2013

wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny.

82/2013 05.07.2013

sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Bączal Górny

83/2013 05.07.2013

wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, stanowiących własność Gminy Skołyszyn

84/2013 05.07.2013

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z ternu wsi Siepietnica

85/2013 11.07.2013

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 r.

86/2013 11.07.2013

najmu nieruchomości oraz ustalenia stawki czynszu dla lokalu we wsi Kunowa

87/2013 31.07.2013

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn

88/2013 31.07.2013

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn

89/2013 31.07.2013

zmiany budżetu Gminy Skołyszyn na 2013 r.

90/2013 12.08.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

91/2013 14.08.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

92/2013 19.08.2013 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2013 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie
93/2013 19.08.2013

powołania Komisji celem odbioru prac związanych
z zadaniem pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

94/2013 20.08.2013

określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Skołyszyn na rok 2014.

96/2013 20.08.2013

najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomość – lokalu użytkowego we wsi Lisów

97/2013 23.08.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

98/2013 26.08.2013

określenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz posiadania psów w sołectwie Bączal Dolny

99/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

100/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

101/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

102/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

103/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

104/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

105/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

106/2013 27.08.2013

ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

107/2013 27.08.2013

oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, wchodzących w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn

108/2013 30.08.2013

zamiany budżetu gminy Skołyszyn na 2013 rok.

109/2013 30.08.2013

oddania w dzierżawę nieruchomości na terenie wsi Bączal Górny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

110/2013 10.09.2013

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia