Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Skołyszyn, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
W załączeniu plik pdf z ww. opinia

Załączniki
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Skołyszyn, wynikającej z planowanych i zaciagniętych zobowiązań