Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 4

Skołyszyn, dn. 2014-03-06

 

GPIR.271.z.m.2.2014

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

Dotyczy zadania pn.: „Zakup kruszywa kruszonego frakcji 0-63 mm przeznaczonego do remontu dróg gminnych w Gminie Skołyszyn w roku 2014”

 

W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

oferty zł

Ocena oferty

Uwagi

1

Spółdzielnia Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu ROLWOD 38-242 Skołyszyn 11

40 590,00

Oferta kpl

-

 

Wybrano ofertę  złożoną przez Spółdzielnię Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej
i Handlu „ROLWOD”38-242 Skołyszyn 11

 

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn