Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 8
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2014-03-28

znak sprawy: GPIR.z.271.3.2014

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej nr ew. 520/2 w  Bączalu Górnym.”

 

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  5

Liczba ofert odrzuconych: 1

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów (cena – 100%):

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy, adres

Wartość złożonej oferty brutto zł

Punktacja

(cena 100%)

1

Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GEOTECH Sp. z o.o., 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 79

94 710,00

38,96 pkt

2

Biuro Projektowe TOKBUD Krzysztof Tokarek, 44-370 Pszów, os. A.Biernackiego 94

51 660,00

71,43 pkt

3

BARTOM mgr inż. Rafał Leń Projektowanie, Nadzory, Kontrole techniczne w zakresie dróg i mostów, Stara Wieś 542 36-200 Brzozów

79 950,00

46,15 pkt

4

SWECO Infraprojekt Sp. z o.o., 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25

36 900,00

100 pkt

5

Mgr inż. Stefan Naleśnik, 35-605 Rzeszów, ul. Zimowit 52/5

64 800,00

Oferta odrzucona

 

Wybrano ofertę SWECO Infraprojekt Sp. z o.o., 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z póŸn.zm.).

 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn