Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Nowa strona 8

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 58255-2014 z dnia 2014-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skołyszyn
Przedmiot zamówienia obejmuje odbudowę dwóch odcinków o łącznej długości 1230 mb drogi gminnej Krągi w miejscowości Święcany, zniszczonej w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych w latach 2009 - 2011. Zakres zamówienia obejmuje...
Termin składania ofert: 2014-04-03

 

 

Numer ogłoszenia: 67379 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 58255 - 2014 data 19.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Modyfikacja SIWZ - zmiana ogłoszenia.doc
Przedmiar robót.pdf