Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 9

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

 

Skołyszyn, dn. 2014-04-03

 

GPIR.z.m.271.6.2014

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

Dotyczy zadania pn.: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej
w miejscowości Sławęcin – etap II”

 

W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

oferty zł

Ocena oferty

Uwagi

1

Usługowy Zakład Instalacyjno – Elektryczny Jan Fiega Kunowa 125
38-243 Harklowa

17 958,00

Oferta kpl

-

 

Wybrano ofertę  złożoną przez Usługowy Zakład Instalacyjno – Elektryczny Jan Fiega Kunowa 125 38-243 Harklowa

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn