Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 8

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

 

                        Skołyszyn, dn. 2014-04-17

GPIR.z.m.271.7.2014

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

Dotyczy zadania pn.: „Dostawa rur dwuściennych typu Pragma przeznaczonych do remontu dróg gminnych w Gminie Skołyszyn”

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert wpłynęły następujące oferty:

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

oferty zł

Uwagi

1

Firma GORGIEL Bogdan Gorgiel 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Obuwnicza 10 i 10a

14 437,21

Oferta ważna

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe PB-PIPE Piotr Bogusław 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 53

14 778,18

Oferta ważna

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAT-BUD Tadeusz Szozda 06-400 Ciechanów, ul. Bielińska 7

13 751,00

Oferta ważna

4

PIKUŁA Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Przemysłowa 9

14 222,26

Oferta ważna

5

FH Ela H.M.B. Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Towarowa 27

14 824,96

Oferta ważna

 

 

Wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAT-BUD Tadeusz Szozda 06-400 Ciechanów, ul. Bielińska 7, z ceną:  13 751,00 zł brutto.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn