Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 9

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2014-04-17

GPIR.z.m.271.8.2014

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

Dotyczy zadania pn.: „Dostawa prefabrykatów żelbetonowych przeznaczonych do remontu dróg gminnych w Gminie Skołyszyn”

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

oferty zł

Uwagi

1

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa Genowefa Stelmach Cieniawa 108 33-333 Ptaszkowa

16 728,00

Oferta ważna

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe LIBET Hajduk Jerzy  38-242 Skołyszyn 203

15 375,00

Oferta ważna

 

 

Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe LIBET Hajduk Jerzy  38-242 Skołyszyn 203, z ceną:  15 375,00 zł brutto

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn