Ogłoszenie
Nowa strona 8

Skołyszyn, dnia 3 czerwiec 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U z 2013 r., poz. 594 z póŸn.zm.) oraz art. 70 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Skołyszyn Nr 78/2014
z dnia 2 czerwca 2014 r.:

 

ogłaszam sprzedaż wraz z rozbiórką w trybie aukcji środka trwałego – koparki marki WARYŃSKI model K-418

 

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU AUKCJI

1.       Przedmiotem zbycia jest koparka gąsienicowa marki Waryński model K-418.

2.       Opis techniczny koparki:

1)                  Marka, model: WARYŃSKI K-418;

2)                  Rok produkcji: 1988;

3)                  Podwozie: gąsienicowe typu D4 o szerokości 900 mm; dwa silniki hydrauliczne;

4)                  Wymiary: wysokość – 2920 mm, szerokość z podwoziem – 2650 mm, długość z podwoziem – 2990 mm, prześwit – 340 mm, waga całkowita – 11530 kg;

5)                  Silnik: rzędowy, czterocylindrowy z zapłonem samoczynnym o pojemności 4360 ccm i mocy 55kW (75KM).

6)                  Wyposażenie: łyżka załadunkowa 0,25 m3 o szerokości 1000 mm oraz łyżka płaska (skarpówka), akumulatory 2 x135Ah.

7)                  Ogólna ocena koparki: koparka sprawna, obecnie używana jest do załadunku kruszywa.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O AUKCJI

Cena wywoławcza wynosi: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Aukcja odbędzie się w dniu 12 czerwca 2014 r. w budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie,
38-242 Skołyszyn 12, sala Nr 7.

Rozpoczęcie aukcji: godz. 10:00.

W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium (w pieniądzu)
w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 1 250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) w kasie Urzędu Gminy w Skołyszynie, z siedzibą: 38-242 Skołyszyn 12 lub na konto Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004, w terminie do dnia 11 czerwca 2014 r.

Wpłacone wadium zostanie:

-  zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli oferent wpłacający wadium wygra aukcję;

-  zwrócone po zamknięciu lub odwołaniu aukcji w terminie 3 dni od zamknięcia lub odwołania
   aukcji.

Dowód wniesienia wadium (na wniosek Komisji) podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem aukcji.

Osoba uczestnicząca w aukcji oraz reprezentująca osobę fizyczną lub prawną winna okazać się dowodem tożsamości oraz stosownymi pełnomocnictwami.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia postępowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, tel. 13 4491751 lub na stronach internetowych: www.bip.skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl.

Koparkę można obejrzeć na terenie warsztatu Gminy Skołyszyn (teren byłej Spółdzielni Usług Wielobranżowych w Skołyszynie – obok zakładu Vortumnus), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zastrzega się możliwość odwołania aukcji lub zmiany warunków udziału, terminu aukcji, poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał. Nr 2 - Zdjęcia koparka.pdf
Zał. Nr 1 - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 78/2014