Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 155347-2014 z dnia 2014-07-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skołyszyn
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości: 1 478 363,00 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Szczegółowy opis zamówienia: a) Rozliczenie kredytu...
Termin składania ofert: 2014-07-28

 

Numer ogłoszenia: 159435 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 155347 - 2014 data 17.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał.Nr 2 do SIWZ - istotne postanowienia umowy