INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

                          Skołyszyn, dn. 2014-08-04

GPIR.z.m.271.16.2014

  

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy zadania pn.: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipnica Górna, dz. o nr ewid. 41”

 W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły następujące oferty:
 

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

oferty zł

Ocena oferty

1

Usługi Leśne Papciak Adam

Lipnica Górna 85 38-200 Jasło

48 315,61

Oferta kpl

2

Spółdzielnia Usług Wodno – Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu ROLWOD 38-242 Skołyszyn 11

48 456,00

Oferta kpl

 Do udzielenia zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Usługi Leśne Papciak Adam Lipnica Górna 85 38-200 Jasło, z ceną 48 315,61 zł brutto.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn