Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 8

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

                        Skołyszyn, dn. 2014-10-09

 

GPIR.z.m.271.25.2014

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

Dotyczy zadania pn.: „Przebudowa drogi Betlejem w Święcanach”

 

W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena oferty brutto

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Jana Pawła II 30 38-200 Jasło

74 975,27 zł

 

Oferta została wybrana do realizacji zadania.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn