Ogłoszenie o wyniku aukcji
Nowa strona 8

Skołyszyn, dnia 10 paŸdziernika 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU AUKCJI

 

 

dotyczy: sprzedaży środka trwałego – samochodu VOLKSWAGEN Transporter T4 SD MR`96 2.8t

 

 

 

Informuje się, że w związku z brakiem uczestników, aukcja zostaje zakończona wynikiem negatywnym.

 

Jadwiga Maciejczyk

  p.o. Dyrektora GZOEAS w Skołyszynie