Sprzedaż w formie aukcji środka trwałego: samochodu VOLKSWAGEN Transporter T4 SD MR`96 2.8t
Nowa strona 10

                                                                                            Skołyszyn, dnia 20.10.2014 r.

 

 

 

Gminny Zespół Obsługi

Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 250

 

OGŁOSZENIE

 

DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI

EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ

SZKÓŁ W SKOŁYSZYNIE

 

 

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. 2010 nr 114 poz. 761) oraz art. 70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz zarządzenia Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Skołyszynie nr 3/2014 z dnia 17 paŸdziernika 2014 r.

.

ogłaszam sprzedaż w formie aukcji środka trwałego:

samochodu VOLKSWAGEN Transporter T4 SD MR`96 2.8t

 

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU AUKCJI

1.      Przedmiotem zbycia jest samochód marki VOLKSWAGEN Transporter T4 SD MR`96 2.8t.

2.      Opis techniczny samochodu:

1)    Marka, model: VOLKSWAGEN Transporter T4 SD MR`96 2.8t,

2)    Rok produkcji; 1996;

3)    Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3,5 t;

4)    Wskazanie drogomierza: 400071 km;

5)    Okres eksploatacji pojazdu(96/05/15-14/09/02): 220 mies.;

6)    Kolor powłoki lakierowej, rodzaj lakieru: biały 1-warstwowy akrylowy;

7)    Dop. masa całk. / ładowność: 2800kg / 540 kg;

8)    Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe, 8 osobowe;

9)    Liczba osi/ rodzaj napędu/ skrzynia biegów: 2 / przedni (4x2) / manualna;

10)  Rozstaw osi: 2920 mm;

11)  Oznaczenie silnika: AJA;

12)  Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym;

13)  Pojemność / moc silnika: 2370 ccm / 55kW (75KM);

14)  Liczba cylindrów / układ cylindrów: 5 / rzędowy;

15)  Wyposażenie dodatkowe:

ñ     hak holowniczy;

ñ     lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie;

ñ     radioodtwarzacz.

 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O AUKCJI

Cena wywoławcza wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Aukcja odbędzie się w dniu 30 paŸdziernika 2014 r. w budynku Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 215 (budynek przedszkola)

Rozpoczęcie aukcji: godz. 1200

W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium (w pieniądzu)                 w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 500,00 zł (słownie: siedemset złotych)                                                                     w kasie  Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 215 lub na konto nr 58 8627 1037 2003 5000 0202 0019 w terminie do dnia
29 paŸdziernika 2014 r.

Wpłacone wadium zostanie:

ñ     zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli oferent wpłacający wadium wygra aukcję;

ñ     zwrócone po zamknięciu lub odwołaniu aukcji w terminie 3 dni od zamknięcia lub odwołania aukcji.

Dowód wniesienia wadium (na wniosek Komisji) podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed

otwarciem aukcji.

Osoba uczestnicząca w aukcji oraz reprezentująca osobę fizyczną lub prawną winna okazać się

dowodem tożsamości oraz stosownymi pełnomocnictwami.

Szczegółowe informacje przeprowadzenia postępowania można uzyskać w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Skołyszynie (budynek przedszkola), 38-242 Skołyszyn 215, tel. 13 4491504 lub na stronach internetowych: www.bip.skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl.

Samochód można obejrzeć w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 900 do 1330.

Zastrzega się możliwość odwołania aukcji lub zmiany warunków udziału, terminu aukcji poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości.

Jadwiga Maciejczyk
p.o. Dyrektora GZOEAS w Skołyszynie

 Załączniki
Zał. Nr 1 - Regulamin.pdf