Ogłoszenie o sposobie zgłaszania szkód wyrządzonych przez zwierzęta dziko żyjące
Nowa strona 1

Skołyszyn,2014-10-22

OA.k.0050.1.36.2014

Ogłoszenie

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez zwierzęta dziko żyjące Urząd Gminy w Skołyszynie informuje, iż na terenie Gminy Skołyszyn działają trzy Koła Łowieckie „SOKÓŁ” w Jaśle, „ SZARAK” w Szerzynach oraz „KNIEJA” w Szerzynach, które przyjmują zgłoszenia strat w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzęta dziko żyjące powyżej 100m od zabudowań.

Do 100 m od zabudowań w/w szkody należy zgłosić w terminie 3 dni od ich wystąpienia do Zarządu Województwa Podkarpackiego z siedzibą Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Biurze Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Skołyszynie, które mieści się w Budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Osoba kompetentną do udzielenia informacji w tym zakresie jest Pani Katarzyna Rak- pracownik ODR w Skołyszynie.

Każde z wymienionych wyżej Kół Łowieckich  ma określony obszar (obwód łowiecki).

W imieniu Koła Łowieckiego „Sokół” w Jaśle

 z siedzibą przy ul. Kopernika 14/738-200 Jasło zgłoszenia przyjmuje Pan Roman Kuchta zam. Osobnica 483 38-200 Jasło tel. /13/ 442 70 89,  693 286 065 oraz Pan Tomasz Kurowski zam. Dąbrówka 11 38-200 Jasło tel. 667 150 825 w godz. 1600 – 2000

Miejscowości Gminy Skołyszyn obsługiwane przez Pana Romana Kuchta to: Przysieki, Sławęcin, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, Harklowa, Skołyszyn, Kunowa.

Natomiast Pan Tomasz Kurowski zam. Dąbrówka 11 38-200 Jasło tel. 667 150 825 w imieniu Koła Łowieckiego Sokół w Jaśle przyjmuje  w godz. 1600 - 2000 zgłoszenia szkód z miejscowości Gminy Skołyszyn takich jak: Bączal Górny, Bączal Dolny, Lipnica Górna, Lisów, Jabłonica

 

W imieniu Koła Łowieckiego „KNIEJA” w Szerzynach zgłoszenia o powstaniu strat w rolnictwie spowodowanych przez zwierzęta dziko żyjące  przyjmuje  Pan Tadeusz Kołek zam. Ołpiny 364, 38-247 Ołpiny tel. 663 991 963 oraz Pan Jan Rutana tel. 692 236 262

Miejscowości Gminy Skołyszyn obsługiwane przez Koło Łowieckie „KNIEJA” to: częściowo Święcany i częściowo Siepietnica

Dokładny opis przebiegu granicy Koła Łowieckiego „KINIEJA”

Granica Koła Łowieckiego KNIEJA przebiega za drogą powiatową relacji Szerzyny – Siepietnica i na skrzyżowaniu w Siepietnicy, łączy się z drogą krajową, a następnie skręca w prawo i za tą drogą prowadzi w kierunku Biecza, po czym dalej skręca z drogi krajowej znów w prawo w kierunku Przedmieścia Górnego  miejscowości Biecz.

Jadąc zatem od centrum  miejscowości Szerzyny przez Święcany  do Siepietnicy i dalej w kierunku Biecza prawa część Święcan i Siepietnicy, należy do  Koła Łowieckiego „KINIEJA”

 

W imieniu Koła Łowieckiego „SZARAK” w Szerzynach zgłoszenia o powstaniu strat w rolnictwie spowodowanych przez zwierzęta dziko żyjące  przyjmuje  Pan Nabożny Józef zam. Trzcinica 38, 38-207 Przysieki tel. 602389821

Miejscowości Gminy Skołyszyn obsługiwane przez Koło Łowieckie „SZARAK” to: częściowo Święcany i częściowo Siepietnica.

Dokładny opis przebiegu granicy Koła Łowieckiego „SZARAK”

Granica Koła Łowieckiego SZARAK przebiega północnej granicy administracyjnej gminy Szerzyny  od przecięcia się  z drogą Święcany – Swoszowa do styku z granicą administracyjną gminy Jodłowa. Następnie w kierunku północnym ok. 300 m biegnie wzdłuż granicy administracyjnej gminy Jodłowa do przecięcia się z drogą prowadzącą do przysiółka Wisowa. Tu skręca na wschód i drogą tą biegnie przez przysiółki Wisowa, Biedoszyce. Granice do styku z rzeką Wisłoką w Skórowej. Południowo-wschodnia granica obwodu biegnie w górę rzeki Wisłoka, od styku z drogą przysiółek Wisowa-Skórowa do styku z drogą Błażkowa – Dębowa. Droga ta dochodzi do styku z drogą Brzyska - Czermna. Stąd drogą Brzyska – Czermna dochodzi do styku z drogą przysiółek Góry – Jabłonica. Tu skręca na południe i drogą przez miejscowość Jabłonica, Lisów dochodzi do styku z drogą Skołyszyn – Biecz i dalej drogą Skołyszyn-Biecz w kierunku zachodnim dobiega do styku z drogą Święcany – Swoszowa. Południowo – zachodnia granica obwodu biegnie drogą Święcany –Swoszowa od styku z drogą Skołyszyn – Biecz do styku z północną granicą administracyjną gminy Szerzyny z włączeniem do tego obwodu obiektu stanowiącego własność Koła Łowieckiego „Szarak” w Szerzynach wraz z drogą dojazdową, który znajduje się w Swoszowej, po zachodniej stronie drogi Święcany – Swoszowa.

 Jadąc zatem od centrum  miejscowości Szerzyny przez Święcany  do Siepietnicy i dalej w kierunku Biecza lewa część Święcan i Siepietnicy, należy do Koła Łowieckiego „SZARAK” .

Wnioski o wyszacowanie strat w rolnictwie spowodowanych przez zwierzęta dziko żyjące są dostępne:
- u wyżej opisanych osób odpowiedzialnych za szacowanie strat,
- w pokoju 22 Urzędu Gminy Skołyszyn,
- na stronach internetowych gminy

Urząd Gminy w Skołyszynie informuje także, iż szkody spowodowane przez zwierzęta będące pod ochroną ( bobry, niedŸwiedzie, żubry, wilki i rysie) z naszego terenu należy zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1.

Osoby przyjmujące zgłoszenia w tym zakresie to: Pan Hubert Sedyń i Pan Tomasz Jastrzębski

tel. /13/ 43 72 831.    

Uwaga!!! Zgłoszenia o powstaniu szkód w rolnictwie spowodowanych przez zwierzęta dziko żyjące należy zgłosić do 3 dni od jej wystąpienia odpowiedniej instytucji.