Ogłoszenie - wykaz nieruchomosci lokalowych, położonych na terenie wsi Harklowa i Skołyszyn stanowiących wlasność Gminy Skołyszyn


OGŁOSZENIE Nr40/2014

Wójta Gminy Skołyszyn z

 dnia 9 grudnia 2014r.

Podaje się do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Skołyszyn znajdują się wykazy nieruchomości lokalowych, położonych na terenie wsi, Harklowa i Skołyszyn, stanowiących własność Gminy Skołyszyn, przeznaczonych do wynajmu na okres trzech lat, w trybie bezprzetargowym. Wykazy te wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, ponadto można się z nimi zapoznać w pok. Nr 20 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. Możliwe jest również uzyskanie informacji telefonicznej pod numerem telefonu: (13) 449-17-29.

Wójt Gminy

mgr inż. Zenon SzuraZałączniki
Zarządzenie 198/2014
Zarządzenie 199/2014
Zarządzenie 200/2014