Opinia
W załączeniu plik pdf z ww. opinia

Załączniki
Opinia do projketu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2015 - 2018