Opinia z dnia 15 stycznia 2015 r.
W załączeniu plik w formacie *.pdf

Załączniki
Opinia o prawidlowosci planowanej kwoty długi Gminy Skolyszyn, wynikajacej z zaciagnietych zobowiazan.pdf