Zarządzenia Wójta Gminy - 2015 rok - od nr 1 do 110
Nowa strona 2


Nr z dnia w sprawie zapisz
1/2015 02.01.2015 określenia planu finansowego Urzędu Gminy Skołyszyn na 2015 r.
2/2015 12.01.2015 ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2015
3/2015 12.01.2015 określenia dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2015 r.
4/2015 15.01.2015 wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
5/2015 22.01.2015 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
6/2015 30.01.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
7/2015 03.02.2015 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2015.
8/2015 03.02.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gminie Skołyszyn
9/2015 12.02.2015 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
10/2015 12.02.2015 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
11/2015 12.02.2015 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Bączal Górny.
12/2015 12.02.2015 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własności Gminy Skołyszyn.
13/2015 12.02.2015 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
14/2015 12.02.2015 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
15/2015 12.02.2015 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
16/2015 12.02.2015 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
17/2015 12.02.2015 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Harklowa.
18/2015 12.02.2015 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
19/2015 12.02.2015 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
20/2015 12.02.2015 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Harklowa, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
21/2015 12.02.2015 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
22/2015 12.02.2015 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
23/2015 12.02.2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
24/2015 12.02.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Harklowej
25/2015 12.02.2015 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
26/2015 12.02.2015 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych na terenie wsi Siepietnica, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
27/2015 12.02.2015 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Siepietnica
28/2015 12.02.2015 ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego obrony cywilnej Gminy Skołyszyn w 2015 r.
29/2015 12.02.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Bączalu Dolnym
30/2015 12.02.2015 najmu oraz ustalenia stawki najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Harklowej
31/2015 12.02.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Sławęcinie
32/2015 12.02.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Święcanach
33/2015 12.02.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Skołyszynie.
34/2015 12.02.2015 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
35/2015 12.02.2015 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
36/2015 12.02.2015 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Skołyszyn
37/2015 19.02.2015 przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w 2015 roku.
38/2015 19.02.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Skołyszynie
39/2015 27.02.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
40/2015 27.02.2015 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przysieki - etap II"
41/2015 06.03.2015 powołania Zastępcy Wójta Gminy Skołyszyn
42/2015 23.03.2015 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
43/2015 23.03.2015 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
44/2015 23.03.2015 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
45/2015 23.03.2015 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
46/2015 23.03.2015 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
47/2015 23.03.2015 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
48/2015 26.03.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
49/2015 30.03.2015 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2014 r.
50/2015 30.03.2015 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2014 r.
51/2015 08.04.2015 udziału formacji systemu wykrywania i alarmowania Gminy Skołyszyn wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. "Reagowania na zagrożenia CBRN" pod kryptonimem "EDEN"
52/2015 08.04.2015 zmieniające Zarządzenie Nr 93/2014 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
53/2015 08.04.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
54/2015 08.04.2015 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn,: "Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przysieki- etap II"
55/2015 08.04.2015 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
56/2015 09.04.2015 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie na rzecz Gminy Skołyszyn
57/2015 09.04.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn
58/2015 10.04.2015 powołania Komisji Przetargowej dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn
59/2015 08.04.2015 zmieniające Zarządzenie Nr 93/2014 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
60/2015 08.04.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
61/2015 10.04.2015 obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
62/2015 10.04.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
63/2015 10.04.2015 obniżenia ceny wywoławczej w piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
64/2015 10.04.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
65/2015 10.04.2015 obniżenia ceny wywoławczej w piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
66/2015 10.04.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
67/2015 10.04.2015 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
68/2015 10.04.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
69/2015 15.04.2015 wyznaczenia na obszarze Gminy Skołyszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
70/2015 20.04.2015 ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
71/2015 10.04.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
72/2015 20.04.2015 powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Skołyszyn dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
73/2015 21.04.2015 powołania koordynatora gminnego i operatorów obsługi komisji obwodowej
74/2015 22.04.2015 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
75/2015 27.04.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
76/2015 30.04.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
77/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
78/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
79/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
80/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
81/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
81/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
82/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
83/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
84/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
85/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
86/2015 04.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
87/2015 06.05.2015 ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
88/2015 06.05.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
89/2015 06.05.2015 przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisowie
90/2015 07.05.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
91/2015 12.05.2015 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na ternie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
92/2015 18.05.2015 upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności związanych z egzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, nienależnie pobranych zasiłków opiekuna, nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, a także należnego z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1228, z poŸn.zm)
93/2015 18.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
94/2015 18.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
95/2015 18.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
96/2015 18.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
97/2015 20.05.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
98/2015 22.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
99/2015 22.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
100/2015 22.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
101/2015 22.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
102/2015 22.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
103/2015 22.05.2015 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
104/2015 27.05.2015 ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
105/2015 27.05.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
106/2015 28.05.2015 odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
107/2015 28.05.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Harklowej
108/2015 28.05.2015 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Harklowej
109/2015 29.05.2015 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2015 r.
110/2015 29.05.2015 powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego i utworzenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skołyszynie