ARCHIWUM - Członek Rady Gminy - Paweł Szot
Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, umowach cywilno-prawnych oraz informacja o zatrudnieniu (art. 24j Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm./)

W załączeniu oświadczenie majątkowe w formacie *.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2016 r., więcej...
Oświadczenie majątkowe za 2017 r., więcej...Załączniki
Oswiadczenie majatkowe - poczatek kadencji 2014-2018
Oswiadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.