Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2015-05-05

 

GPIR.z.m.271.6.2015

  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

 

Dotyczy zadania pn.: „Wykonanie cząstkowego remontu dróg gminnych na terenie Gminy Skołyszyn o nawierzchni bitumicznej, emulsją asfaltową i grysami naturalnymi (bazaltem) w ilości około 10 t”.

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto / 1 t

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych  Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Jana Pawła II 30 38-200 Jasło

3 936,00 zł

2

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel Zabłotce 51 38-500 Sanok

3 788,40 zł

3

Zakład Usługowo – Sprzętowy R-BUD Józef Raś Rzepnik 4 38-473 Łęki Strzyżowskie

3 880,00 zł

  

Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel,  Zabłotce 51 38-500 Sanok

 Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn