Informacja o wyniku naboru
Informacja
o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego księgowego

Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

  
Informuję, że w  wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie nie wyłoniono żadnego kandydata i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.
 
Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie wykazał się odpowiednią znajomością zagadnień merytorycznych i tym samym nie uzyskał akceptacji Komisji do podjęcia pracy na stanowisku głównego księgowego.

Kierownik GOKiCz w Skołyszynie
Marta Gąsiorowska