Aktualizacja
W załączeniu plik strategii.

Załączniki
Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Skolyszyn na lata 2014-2020