Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 2

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2015-11-06

 

GPIR.z.m.271.38.2015

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

               

Dotyczy zadania pn.: „Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Jabłonica”

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena oferty brutto

Uwagi:

1

PRDM Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Jana Pawła II 30 38-200 Jasło

69 648,75 zł

Oferta kpl

 

 

Oferta została wybrana do realizacji zadania.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn