Ogłoszenie o wyniku postępowania
Skołyszyn, dn. 2015-12-04

 

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

znak sprawy: GPIR.z.271.7.2015

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w roku 2016” - prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert: 

Część I: 2;  Część II: 1;  Część III: 1;  Część IV: 2; Część V: 2;  Część VI: 1; Część VII: 1

Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0

Wykaz złożonych ofert i ocena wg kryteriów:

Złożone oferty:

ˇ          CAT-BUD Usługi Budowlane Jarosław Zabawa Siepietnica 122 38-340 Biecz – wartość oferty: 48 800,00 , skrócenie odstępstw – 3 godz.

           Otrzymana punktacja: cena – 87,78 pkt, skrócenie odstępstw – 5 pkt. Łącznie: 92,78 pkt.

ˇ          Firma Usługowo – Handlowa Grzebyk Wiesław Siedliska 412 36-042 Lubenia – wartość oferty: 45 090,00 , skrócenie odstępstw – 0 godz.

          Otrzymana punktacja: cena – 95 pkt, skrócenie odstępstw – 0 pkt. Łącznie: 95,00 pkt.

Wybrano ofertę Firmy Usługowo – Handlowej Grzebyk Wiesław Siedliska 412 36-042 Lubenia z ceną 45 090,00 zł.

 

Część II - Rejon II – Bączal Górny, Lisów

Złożone oferty:

ˇ          Spółdzielnia Usług Wodno - Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” 38-242 Skołyszyn 11 - wartość oferty: 36 585,00 zł, skrócenie odstępstw: 0 godz. (jedyna złożona oferta na część II).

Otrzymana punktacja: cena – 95 pkt, skrócenie odstępstw – 0 pkt. Łącznie: 95,00 pkt.

Wybrano ofertę Spółdzielni Usług Wodno - Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” 38-242 Skołyszyn 11 z ceną 36 585,00 zł.

 

Część III - Rejon III – Kunowa, Pusta Wola, Przysieki „Zawodzie”, Harklowa

Złożone oferty:

ˇ          Firma Handlowo – Usługowa Data Arkadiusz Jabłonica 25 38-200 Jasło - wartość oferty: 46 980,00 zł, skrócenie odstępstw: 3 godz. (jedyna złożona oferta na część III).

Postępowanie w części III zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy -  cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Część IV - Rejon IV – Święcany

Złożone oferty:

ˇ          CAT-BUD Usługi Budowlane Jarosław Zabawa Siepietnica 122 38-340 Biecz - wartość oferty:  50 550,00 zł, skrócenie odstępstw: 3 godz.

          Otrzymana punktacja: cena – 95 pkt, skrócenie odstępstw – 5 pkt. Łącznie: 100,00 pkt.

ˇ          Firma Usługowo – Handlowa Grzebyk Wiesław Siedliska 412 36-042 Lubenia – wartość oferty: 50 760,00 , skrócenie odstępstw – 0 godz.

          Otrzymana punktacja: cena – 94,61 pkt, skrócenie odstępstw – 0 pkt. Łącznie: 94,61 pkt.

Wybrano ofertę firmy CAT-BUD Usługi Budowlane Jarosław Zabawa Siepietnica 122 38-340 Biecz z ceną 50 550,00 zł.

 

Część V - Rejon V – Jabłonica, Lipnica Górna

Złożone oferty:

ˇ          Usługi Leśne – Papciak Adam Lipnica Górna 85 38-200 Jasło - wartość oferty: 40 327,20 zł; skrócenie odstępstw – 0 godz.

          Otrzymana punktacja: cena – 95 pkt, skrócenie odstępstw – 5 pkt. Łącznie: 100,00 pkt.

ˇ          Firma Usługowo – Handlowa Grzebyk Wiesław Siedliska 412 36-042 Lubenia – wartość oferty: 41 310,00 , skrócenie odstępstw – 0 godz.

Postępowanie w części V zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy -  cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Część VI - Rejon VI – Siedliska Sł., Przysieki

Złożone oferty:

ˇ          ANTRANS  Antas Marek Siedliska Sł. 55 38-242 Skołyszyn - wartość oferty: 40 932,00 zł; skrócenie odstępstw – 0 godz. (jedyna złożona oferta na część VI).

Postępowanie w części VI zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy -  cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Część VII - Rejon VII – Bączal Dolny, Sławęcin

Złożone oferty:

ˇ          Firma Handlowo – Usługowa Data Arkadiusz Jabłonica 25 38-200 Jasło – wartość oferty: 28 080,00 zł, skrócenie odstępstw – 3 godz.  (jedyna złożona oferta na część VII)

Otrzymana punktacja: cena – 95 pkt, skrócenie odstępstw – 5 pkt. Łącznie: 100,00 pkt.

 

Informuję, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
umowy dotyczące wszystkich rozstrzygniętych części postępowania mogą zostać zawarte bez zachowania terminów, o których mowa  w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.                               

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 91 oraz 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z póŸn.zm.).

 

Zenon Szura

 Wójt Gminy Skołyszyn