Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Nowa strona 2

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 181411-2015 z dnia 2015-12-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skołyszyn
Zamówienie dotyczy unieważnionych w poprzednim postępowaniu części: III, V i VI. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem zawartych w niniejszym postępowaniu wynosi: 73,17 km. Wykonawca podejmujący się świadczenia usług...
Termin składania ofert: 2015-12-17


 

Numer ogłoszenia: 182691 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015


 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 181411 - 2015 data 09.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn