Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2015-12-30

 

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

znak sprawy: GPIR.z.271.7.2015

 

 

 

OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w roku 2016” - prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

 

Działając w trybie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907,  z póŸn.zm.) informuję, że w związku z odstąpieniem przez Wykonawcę: Firmę Usługowo – Handlową Grzebyk Wiesław Siedliska 412 36-042 Lubenia od podpisania umowy na część I postępowania, Rejon I – Siepietnica, Święcany, dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Do udzielenia zamówienia na Rejon I wybrano ofertę złożoną przez: CAT-BUD Usługi Budowlane Jarosław Zabawa Siepietnica 122 38-340 Biecz, z ceną 48 800,00 zł brutto.

 

 

 

Zenon Szura

 Wójt Gminy Skołyszyn