Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

 

Skołyszyn, dn. 2015-12-31

znak sprawy: GPIR.z.271.8.2015

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej  
termomodernizacji budynków oświatowych w Gminie Skołyszyn”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  Część I – 5; Część II – 5; Część III – 5; Część IV – 5; Część V – 3; Część VI – 3; Część VII – 3; Część VIII – 3.

Liczba ofert odrzuconych: Część I – 2; Część II – 2; Część III – 2; Część IV – 2; Część V – 1; Część VI – 1; Część VII – 1; Część VIII – 1

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

Część I:

1)    SOLARSYTEM s.c. Łapa J.,Olesek W.,Skorut-Nawara E. ul. Słowackiego 42 32-400 Myślenice. Cena oferty brutto: 36 285,00 zł. Okres gwarancji: 96 m-cy.

        Punktacja: cena – 59,58 pkt. Okres gwarancji: 5 pkt. Ogółem: 64,58 pkt.

2)    Biuro Architektoniczne Janusz Lewowski ul. Agatowa 20/32 20-571 Lublin.
Cena oferty brutto: 22 755,00 zł. Okres gwarancji: 60 m-cy

        Punktacja: cena – 95 pkt. Okres gwarancji: 3,13 pkt. Ogółem: 98,13 pkt

3)   Jakub Czernecki Architektura i Design, ul Wiśniowa 27A & ART. House Studio Maciej Róg, ul. Jagiellońska 44e 32-410 Dobczyce. Cena oferty brutto: 41 520,00 zł. Okres gwarancji: 24 m-cy.

       Punktacja: cena – 52,06 pkt. Okres gwarancji: 1,25 pkt. Ogółem: 53,31 pkt

  Wybrano ofertę:    Biura Architektonicznego Janusz Lewowski ul. Agatowa 20/32
20-571 Lublin.

Część II:

1)    SOLARSYTEM s.c. Łapa J.,Olesek W.,Skorut-Nawara E.ul. Słowackiego 42 32-400 Myślenice. Cena oferty brutto: 27 060,00 zł. Okres gwarancji: 96 m-cy.

       Punktacja: cena – 70,17 pkt. Okres gwarancji: 5 pkt. Ogółem: 64,58 pkt.

2)    Biuro Architektoniczne Janusz Lewowski ul. Agatowa 20/32 20-571 Lublin.
Cena oferty brutto: 19 987,50 zł. Okres gwarancji: 60 m-cy

        Punktacja: cena – 95 pkt. Okres gwarancji: 3,13 pkt. Ogółem: 98,13 pkt

3)   Jakub Czernecki Architektura i Design, ul Wiśniowa 27A & ART. House Studio Maciej Róg, ul. Jagiellońska 44e 32-410 Dobczyce. Cena oferty brutto: 22 800,00 zł. Okres gwarancji: 24 m-cy.

       Punktacja: cena – 83,28 pkt. Okres gwarancji: 1,25 pkt. Ogółem: 84,53 pkt

Wybrano ofertę: Biura Architektonicznego Janusz Lewowski ul. Agatowa 20/32
20-571 Lublin.

Część III:

1)    SOLARSYTEM s.c. Łapa J.,Olesek W.,Skorut-Nawara E.ul. Słowackiego 42 32-400 Myślenice. Cena oferty brutto: 27 060,00 zł. Okres gwarancji: 96 m-cy.

       Punktacja: cena – 70,17 pkt. Okres gwarancji: 5 pkt. Ogółem: 64,58 pkt.

2)    Biuro Architektoniczne Janusz Lewowski ul. Agatowa 20/32 20-571 Lublin.
Cena oferty brutto: 19 987,50 zł. Okres gwarancji: 60 m-cy

        Punktacja: cena – 95 pkt. Okres gwarancji: 3,13 pkt. Ogółem: 98,13 pkt

3)   Jakub Czernecki Architektura i Design, ul Wiśniowa 27A & ART. House Studio Maciej Róg, ul. Jagiellońska 44e 32-410 Dobczyce. Cena oferty brutto: 25 320,00 zł. Okres gwarancji: 24 m-cy.

       Punktacja: cena – 74,99 pkt. Okres gwarancji: 1,25 pkt. Ogółem: 76,24 pkt

Wybrano ofertę: Biura Architektonicznego Janusz Lewowski ul. Agatowa 20/32
20-571 Lublin.

Część IV:

1)    SOLARSYTEM s.c. Łapa J.,Olesek W.,Skorut-Nawara E.ul. Słowackiego 42 32-400 Myślenice. Cena oferty brutto: 36 285,00 zł. Okres gwarancji: 96 m-cy.

       Punktacja: cena – 64,08 pkt. Okres gwarancji: 5 pkt. Ogółem: 69,08 pkt.

2)    Biuro Architektoniczne Janusz Lewowski ul. Agatowa 20/32 20-571 Lublin.
Cena oferty brutto: 24 477,00 zł. Okres gwarancji: 60 m-cy

        Punktacja: cena – 95 pkt. Okres gwarancji: 3,13 pkt. Ogółem: 98,13 pkt

3)    Jakub Czernecki Architektura i Design, ul Wiśniowa 27A & ART. House Studio Maciej Róg, ul. Jagiellońska 44e 32-410 Dobczyce. Cena oferty brutto: 41 980,00 zł. Okres gwarancji: 24 m-cy.

       Punktacja: cena – 55,39 pkt. Okres gwarancji: 1,25 pkt. Ogółem: 56,64 pkt

Wybrano ofertę:   Biura Architektonicznego Janusz Lewowski ul. Agatowa 20/32
20-571 Lublin.

Część V:

1)    SOLARSYTEM s.c. Łapa J.,Olesek W.,Skorut-Nawara E.ul. Słowackiego 42 32-400 Myślenice. Cena oferty brutto: 27 060,00 zł. Okres gwarancji: 96 m-cy.

       Punktacja: cena – 68,46 pkt. Okres gwarancji: 5 pkt. Ogółem: 73,46 pkt.

2)    Jakub Czernecki Architektura i Design, ul Wiśniowa 27A & ART. House Studio Maciej Róg, ul. Jagiellońska 44e 32-410 Dobczyce. Cena oferty brutto: 19 500,00 zł. Okres gwarancji: 24 m-cy.

       Punktacja: cena – 95 pkt. Okres gwarancji: 1,25 pkt. Ogółem: 96,25 pkt

Wybrano ofertę: Jakub Czernecki Architektura i Design, ul Wiśniowa 27A & ART. House Studio Maciej Róg, ul. Jagiellońska 44e 32-410 Dobczyce.

Część VI:

1)    SOLARSYTEM s.c. Łapa J.,Olesek W.,Skorut-Nawara E.ul. Słowackiego 42 32-400 Myślenice. Cena oferty brutto: 27 060,00 zł. Okres gwarancji: 96 m-cy.

       Punktacja: cena – 46,34 pkt. Okres gwarancji: 5 pkt. Ogółem: 51,34 pkt.

2)   Jakub Czernecki Architektura i Design, ul Wiśniowa 27A & ART. House Studio Maciej Róg, ul. Jagiellońska 44e 32-410 Dobczyce. Cena oferty brutto: 13 200,00 zł. Okres gwarancji: 24 m-cy.

       Punktacja: cena – 95 pkt. Okres gwarancji: 1,25 pkt. Ogółem: 96,25 pkt

Wybrano ofertę: Jakub Czernecki Architektura i Design, ul Wiśniowa 27A & ART. House Studio Maciej Róg, ul. Jagiellońska 44e 32-410 Dobczyce.

Część VII:

1)    SOLARSYTEM s.c. Łapa J.,Olesek W.,Skorut-Nawara E.ul. Słowackiego 42 32-400 Myślenice. Cena oferty brutto: 27 060,00 zł. Okres gwarancji: 96 m-cy.

       Punktacja: cena – 46,34 pkt. Okres gwarancji: 5 pkt. Ogółem: 51,34 pkt.

2)   Jakub Czernecki Architektura i Design, ul Wiśniowa 27A & ART. House Studio Maciej Róg, ul. Jagiellońska 44e 32-410 Dobczyce. Cena oferty brutto: 13 200,00 zł. Okres gwarancji: 24 m-cy.

       Punktacja: cena – 95 pkt. Okres gwarancji: 1,25 pkt. Ogółem: 96,25 pkt

Wybrano ofertę: Jakub Czernecki Architektura i Design, ul Wiśniowa 27A & ART. House Studio Maciej Róg, ul. Jagiellońska 44e 32-410 Dobczyce.

Część VIII:

1)    SOLARSYTEM s.c. Łapa J.,Olesek W.,Skorut-Nawara E.ul. Słowackiego 42 32-400 Myślenice. Cena oferty brutto: 27 060,00 zł. Okres gwarancji: 96 m-cy.

       Punktacja: cena – 40,02 pkt. Okres gwarancji: 5 pkt. Ogółem: 45,02 pkt.

2)   Jakub Czernecki Architektura i Design, ul Wiśniowa 27A & ART. House Studio Maciej Róg, ul. Jagiellońska 44e 32-410 Dobczyce. Cena oferty brutto: 11 400,00 zł. Okres gwarancji: 24 m-cy.

       Punktacja: cena – 95 pkt. Okres gwarancji: 1,25 pkt. Ogółem: 96,25 pkt

Wybrano ofertę: Jakub Czernecki Architektura i Design, ul Wiśniowa 27A & ART. House Studio Maciej Róg, ul. Jagiellońska 44e 32-410 Dobczyce.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowy mogą zostać zawarte w dniu 6 stycznia 2015 r.

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z póŸn.zm.).

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn