Zgłaszanie uwag
Nowa strona 4

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne właściciel nieruchomości powinien zgłaszać w formie pisemnej lub elektronicznej gmina@skolyszyn.pl do Urzędu Gminy w Skołyszynie. Informacja taka może być przekazana również ustnie lub telefonicznie 13 4491736 w godzinach pracy urzędu. . Należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz czego dotyczy zgłoszenie. Pracownik przyjmujący takie zgłoszenie zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej, a także do niezwłocznego poinformowania przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Skołyszyn o zaistniałym zdarzeniu.

 

WAŻNE!

Zgłoszenia anonimowe bądŸ zawierające niepełne informacje nie będą rozpatrywane.