Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2016-05-12

 

GPIR.zm.271.5.2016

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

               

Dotyczy usługi pn.: „Opracowanie dokumentacji budowlanej w ramach zadania: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową  drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach Sławęcińskich”

W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Oferty zł

Ocena oferty

1

Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GEOTECH Sp. z o.o. 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 79

61 500,00

Oferta kpl

 

 

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GEOTECH Sp. z o.o. 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 79, z ceną: 61 500,00 zł brutto.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn