Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2016-05-23

 

GPIR.zm.271.6.2016

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

               

Dotyczy usługi pn.: „Opracowanie koncepcji budowy drogi ewakuacyjnej  w miejscowości Przysieki koło Szkoły Podstawowej łączącej drogę gminną (dz. nr ewid. 477 w Przysiekach) oraz drogę powiatową nr DP 1861R „Przysieki przez wieś”

W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Oferty zł

Ocena oferty

1

TTS PROJEKT Sp. z o.o. Nagawczyna 439 39-200 Dębica

14 700,00

Oferta kpl

 

 

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez TTS PROJEKT Sp. z o.o. Nagawczyna 439 39-200 Dębica, z ceną: 14 700,00 zł brutto.

 

 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn