Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2016-06-23

GPIR.zm.271.14.2016

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

               

Dotyczy zadania pn.: „Dostawa rur dwuściennych typu Pragma przeznaczonych do remontu dróg gminnych w Gminie Skołyszyn”

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

oferty zł

Uwagi

1

F.H.U. Trybus s.c. 38-311 Szymbark 269

25 385,00

Oferta ważna

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAT-BUD Tadeusz Szozda 06-400 Ciechanów, ul. Bielińska 7

20 712,15

Oferta ważna

3

AL-MAR Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 26

21 604,48

Oferta ważna

4

FH Ela H.M.B. Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Towarowa 27

21 725,90

Oferta ważna

5

PIKUŁA Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Przemysłowa 9

21 387,12

Oferta ważna

6

Podkarpackie Centrum Materiałów Budowlanych Sp.
z o.o. 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 9A

21 929,66

(po poprawieniu omyłki rachunkowej

Oferta ważna

 

 

Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAT-BUD Tadeusz Szozda 06-400 Ciechanów, ul. Bielińska 7.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn