Inspektor ds. obsługi kasowej - mgr Anna Mitrut
Nowa strona 5

Podinspektor ds. obsługi kasowej - mgr Anna Mitrut

Kasa

  1. Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu wszelkich wpływów Gminy Skołyszyn i jednostek podległych,

  2. Odprowadzanie przyjętej gotówki do kasy na rachunki bankowe,

  3. Podejmowanie gotówki do kasy z rachunków bankowych i dokonywanie wypłat,

  4. Sporządzanie raportów kasowych i przekazywanie na stanowisko księgowości budżetowej za pokwitowaniem,

  5. Przechowywanie w kasie gotówki, papierów wartościowych oraz druków ścisłego zarachowania,

  6. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,

  7. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników.