OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 147209-2016 z dnia 2016-07-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skołyszyn
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę trzech odcinków drogi gminnej Nr 113651R Pogwizdoł w miejscowości Święcany, odcinek I w km 0+000 - 0+995 na działkach o nr ew. 2507, 922)2, 923)2, 928)2, 939)2, 941)2, 910)11, 911)4, 911)6, 927)2,...
Termin składania ofert: 2016-08-10

 

Numer ogłoszenia: 153243 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 147209 - 2016 data 21.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn