Sprostowanie
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

Skołyszyn, dn. 21 listopada 2016 r.

 

 

Nr sprawy: GPIR.zk.271.2.2016

 

 

SPROSTOWANIE

 

Dotyczy:

ogłoszenia o otwartym konkursie ofert pn.:

 „Realizacja usług opiekuńczych od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. obejmujących   specjalistyczne usługi  opiekuńcze  świadczone  na  rzecz  osób z  zaburzeniami psychicznymi - dla osób  zamieszkałych  na  terenie   Gminy  Skołyszyn,  w  miejscu  ich zamieszkania”.

 

 

 

Informuje się, że w ogłoszeniu o zamówieniu oraz warunkach wyboru ofert została błędnie podana przewidywana ilość godzin usług do realizacji w ramach zadania.

 

Prawidłowa ilość godzin wynosi:

 

1.  Przewidywana ilość godzin  usług  do  realizacji  w 2017 r. – 4 450 godzin, w tym:

a)         specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób pełnoletnich
z zaburzeniami psychicznymi  – 2 472 godziny.

b)         specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób niepełnoletnich
z zaburzeniami psychicznymi  – 1 978 godzin.

 

Pozostała treść ogłoszenia oraz załączników nie ulega zmianie.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn