Informacja z otwarcia ofert
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2016-12-19

znak sprawy: GPIR.271.13.2016

 

 

 

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

“Świadczenie usług magazynowania, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn w miesiącach od I do XI 2017 roku”

 

 

1)       Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 233 064,00 zł.

2)       Wykaz złożonych ofert:

ˇ            Oferta Nr 1: Firma Usługowo – Handlowa Krzysztof Jarek 38-207 Przysieki 310.
Cena oferty brutto: 228 852,00 zł. Czas realizacji odbioru osadu: do
20 godzin.

               

Informacje udostępniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z póŸn.zm.).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn