Informacja z otwarcia ofert
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2016-12-20

 

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

znak sprawy: GPIR.271.15.2016

 

 

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w roku 2017” - prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Wykaz złożonych ofert:

Część I - Rejon I – Siepietnica, Święcany

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 36 200,00 zł.

Złożone oferty:

ˇ         LIGBUD Tomasz Lignar Siepietnica 131 38-340 Biecz – wartość oferty: 43 560,00 , skrócenie odstępstw – 0 godz.

 

Część II - Rejon II – Bączal Górny, Lisów

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 25 200,00 zł.

Złożone oferty:

ˇ         Spółdzielnia Usług Wodno - Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” 38-242 Skołyszyn 11 - wartość oferty: 36 288,00 zł, skrócenie odstępstw: 0 godz.

ˇ         Usługi Transportowe Andrzej Stachacz 38-242 Skołyszyn 309 - wartość oferty: 30 553,20 zł; skrócenie odstępstw – 1 godz.

 

Część III - Rejon III – Kunowa, Pusta Wola, Przysieki „Zawodzie”, Harklowa

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 33 000,00 zł.

Złożone oferty:

ˇ         Firma Handlowo – Usługowa Data Arkadiusz Jabłonica 25 38-200 Jasło - wartość oferty: 40 500,00 zł, skrócenie odstępstw: 3 godz.

 

Część IV - Rejon IV – Święcany

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 37 200,00 zł.

Złożone oferty:

ˇ         CAT-BUD Transport Jarosław Zabawa Siepietnica 122 38-340 Biecz - wartość oferty:  48 180,00 zł, skrócenie odstępstw: 0 godz.

 

Część V - Rejon V – Jabłonica, Lipnica Górna

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 27 700,00 zł.

Złożone oferty:

ˇ         Firma Handlowo – Usługowa Data Arkadiusz Jabłonica 25 38-200 Jasło – wartość oferty: 37 260,00 zł, skrócenie odstępstw – 3 godz. 

 

Część VI - Rejon VI – Siedliska Sł., Przysieki

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 23 600,00 zł.

Złożone oferty:

ˇ         ANTRANS  Antas Marek Siedliska Sł. 55 38-242 Skołyszyn - wartość oferty: 36 417,60 zł; skrócenie odstępstw – 1 godz.

ˇ         Usługi Transportowe Andrzej Stachacz 38-242 Skołyszyn 309 - wartość oferty: 27 864,00 zł; skrócenie odstępstw – 1 godz.

 

Część VII - Rejon VII – Bączal Dolny, Sławęcin

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 17 100,00 zł.

Złożone oferty:

ˇ         Firma Handlowo – Usługowa Data Arkadiusz Jabłonica 25 38-200 Jasło – wartość oferty: 25 920,00 zł, skrócenie odstępstw – 3 godz. 

 

Informacje udostępniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z póŸn.zm.).

 

                                               Zenon Szura

 Wójt Gminy Skołyszyn